• Översätt
Tre key takeaways från Sara Davidssons medverkan i digitala snuttepodden

Tre key takeaways från Sara Davidssons medverkan i digitala snuttepodden

Målgörare i laget eller strävsam ensamvarg i simbassängen? Hur kan idrottens egenskaper bidra till en träffsäker rekrytering? Vår Vice VD Sara Davidsson gästade Digitala snuttepodden – här delar vi några viktiga nyckelpunkter från avsnittet.

Kompetens kan ta dig långt i näringslivet, men för att komma hela vägen måste du vara kapabel till det som inte sitter i erfarenheter. Du kan exempelvis vara fylld med gedigen kompetens – men saknar förmågan att samarbeta med andra. Erfarenheter i kombination med rätt egenskaper, så ser Sara att rekryteringen kan bli framgångsrik.

Använd case i rekryteringsprocessen 

Vinnarinstinkt, driv, uthållighet och ett starkt resultatfokus är några egenskaper som formar resultat i näringslivet. Det är egenskaper som tydligt går att härleda till framgångsrika idrottsmän och kvinnor. För att driva tillväxt och undvika dyra felrekryteringar är ett nämnvärt tips att använda case i rekryteringsprocessen. Case innebär att kandidaten ställs inför ett realistiskt problem. På så sätt får organisationen reda på vad kandidaten kan bidra med på sikt och uppskatta hur personen kommer fungera i organisationen.

Utforska behovet och se till egenskaper som kommer göra skillnad

Ytterligare ett steg för träffsäker rekrytering är att tidigt utforska behovet. Flytta blicken till laget och se till vilken position ett nytillskott kommer göra störst nytta för bolaget. Kombinera kompetens och rätt uppsättning egenskaper, och utröna hur personen kan bli en vinnande pusselbit i organisationen. Om bolaget är inne i en tillväxtfas, kan en högpresterande person med förmågan att hantera snabba omställningar och samarbeta i olika konstellationer från en tid till en annan – vara den mest eftertraktade medarbetaren.

Använd personlighetstester i rekryteringsprocessen

För att kartlägga vilka egenskaper kandidaten besitter är personlighetstester i rekryteringsprocessen ett ovärderligt verktyg. Resultatet lyfter fram drivfaktorer, vad det framtida medarbetaren motiveras av och hur personen fungerar i olika situationer. Det är gynnsamt för att såväl rekrytera träffsäkert som göra processen så objektiv som möjligt. Läs mer om personlighetstester i rekryteringsprocessen.

Sammanfattningsvis finns det flera framgångsnycklar till en träffsäker rekryteringen. Först och främst användning av case i rekryteringsprocessen, för att utröna hur kandidaten kommer fungera i organisationen. Samtidigt är det även viktigt att utforska behovet och se till vilka egenskaper som kommer göra störst nytta för bolaget. Slutligen är tester i rekryteringsprocessen ett ovärderligt verktyg för att lyfta fram egenskaperna hos kandidaten.