Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har väl skyddade system och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Besök på hemsidan

På Performiq.se använder vi cookies som innebär att vi sparar vissa val du gör på sidan. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Genom användande av vår hemsida godkänner du att detta sker.

Vi använder cookies för att:

– Förbättra upplevelsen på hemsidan för dig som besökare
– Ge dig mer relevanta jobbtips i liknande branscher/regioner som du visat intresse för.

Du kan välja att stänga av cookies via inställningar i din webbläsare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Om du kontaktar oss via email

Om du har skickat mail till oss har du delgett oss vissa personuppgifter. Vi kommer endast spara informationen och lägga in det i vårt affärssystem om vi finner informationen relevant. I annat fall kommer vi bort mailet direkt.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Kandidat

Vilka personuppgifter samlar vi in?
- Namn
- E-postadress
- Mobiltelefonnummer
- Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
- Ev information om din idrottsbakgrund
- LinkedIn eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
- Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
- När du söker jobb hos oss kommer vi att begära referenser. Vi ställer frågor till dina referenser om ditt yrkeskunnande och dig som person vilket utgör underlag i vårt rekryteringsarbete. Vid behov kan vi även komma att behöva kontakta fackförening och/eller myndigheter för att kontrollera att du innehar de certifikat och/eller yrkesbevis som krävs.
- Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig eller om du själv laddar upp det i din profil.
- Övriga personuppgifter som du väljer att delge PerformIQ i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* Om du inte själv har sökt ett jobb via oss utan blivit direkt kontaktat av PerformIQ har vi har vi endast begränsade personuppgifter som du själv uppgett. Ex Telefonnummer, emailadress, namn, nuvarande titel på arbetsplats.

*PerformIQ avråder dig starkt från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet.
Vi rekommenderar dig även att inte ange personuppgifter rörande andra än dig själv.

Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.
Varför och hur använder vi informationen?
Informationen kommer att användas för att:

- hantera och matcha ihop din profil och ansökan med sökt/ledig tjänst.

- erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.

- löpande kommunikation kring de jobb du sökt via PerformIQ

- andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (medlemskapet i Team PerformIQ) och Intresseavvägning.
Med vem delar vi informationen?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som vi anlitar för att utföra de tjänster som krävs för att bedriva vår verksamhet. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

- Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (vårt affärssystem), företag som tillhandhåller tjänster för marknadsföringsutskick m.m.

- Dina personuppgifter kommer att användas av PerformIQs rekryterare samt vid behov kommuniceras med våra kunder. I vissa fall är slutkunden en kund till våra kunder, i dessa fall kan personuppgifterna komma att förmedlas till denna slutkund. När kundföretagen mottar dina uppgifter går de in i rollen som Personuppgiftansvarig.

- Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen, revisorer pga bokföringslag eller till Datainspektionen.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb genom oss på PerformIQ så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på PerformIQ.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 495 kr per tillfälle.

För att få tillgång till detta önskar vi att du skickar ett underskrivet brev till oss och bifogar en kopia på din legitimation så vi säkerställer att vi lämnar ut registerutdraget till rätt person.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress dpo@performiq.se

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.
När raderar vi informationen?
Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

Anställd

Vilka personuppgifter samlar vi in?
För att kunna administrera anställningsavtalet och fullgöra avtalet behöver vi följande information

- Namn
- E-postadress
- Mobiltelefonnummer
- Namn till närmast anhörig
- Ev allergier
- Klädstorlekar
- Idrottsbakgrund
- Bostadsadress
- Bankkontonummer
- Övriga personuppgifter som du väljer att delge PerformIQ i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

*PerformIQ avråder dig starkt från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet.

Vi rekommenderar dig även att inte ange personuppgifter rörande andra än dig själv.

Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.
Varför och hur använder vi informationen?
Informationen kommer att användas för att:

- administrera anställningsavtalet
- beräkning och utbetalning av lön, pension, försäkringar, arbetsgivaravgifter, skatter, pension, avgifter och andra ersättningar som har samband med lön och förmåner
- kontakt med anhöriga vid olycksfall och liknande
fullgörande av skyldigheter gentemot de fackliga organisationerna, exempelvis löneförhandling
- fullgöra avtalet emot dig i egenskap av arbetsgivare och arbetstagare
- hantera och matcha ihop din profil och ansökan med sökt/ledig tjänst.
- erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.
löpande kommunikation kring de jobb du sökt via PerformIQ
- andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (medlemskapet i PerformIQ) och Intresseavvägning.
Medlemskap i Team Performiq
Här hittar du information om medlemsvillkoren för PerformIQs Talangnätverk, hur vi använder dina personuppgifter samt vilka förmåner som ingår.

Det här ingår i ditt medlemskap

- Eget medlemskonto som du kan uppdatera när du vill
- Fri tillgång att söka alla lediga jobb hos PerformIQ
- Automatisk matchning till passande jobb enligt din registrerade profil
- Gratis medlemskap i vår idrottsförening PerformIQ Sportklubb för att ex kan anmäla sig till Vasaloppet (krävs separat anmälan)
- Inbjudningar till event och seminarium
- Nyhetsbrev om trender, tips inom karriär och jobbsökande
- Fullt sökbar av PerformIQs alla rekryterare med möjlighet att bli personligt kontaktad om relevanta jobberbjudanden
- Erbjudanden och rabatter hos PerformIQs samarbetspartners

Så här fungerar ditt medlemskap - om ditt konto

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och vara medlem i PerformIQs Talangnätverk. Ditt medlemskap aktiveras genom att du registrerar dina kontaktuppgifter på här och godkänner villkoren.

Medlemskapet är kopplat till din e-postadress. E-postadressen fungerar som identifikation för ditt medlemskap. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress.

Kontot kan endast hanteras av dig och av de anställda på PerformIQ som givits rättigheter att administrera användarkonton. Den som har tillgång till e-postadressen och lösenordet har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort användarkontot. Hantera därför ditt lösenord som en säkerhetshandling som endast du själv har åtkomst till.

Det är i första hand du som medlem som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV med din kompetens och erfarenheter. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter är det lättare för oss att matcha dig till rätt jobb.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att logga in eller och meddela att du vill radera din profil.

Vid ansökan till ett ledigt jobb

Ansökan till en utannonserat ledigt jobb hanteras av PerformIQ i syfte att hitta den bäst lämpade sökande till jobbet samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och i en rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentliga för det specifika jobbet.

PerformIQ avråder dig starkt från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Ange endast uppgifter som är relevanta för den annonserade tjänsten och bifoga ej personuppgifter som rör andra.

Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Ansökningsinformation som du lämnar när du söker en tjänst kan komma att matchas mot andra lediga jobb, vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra jobb än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, telefon eller andra digitala och sociala media kanaler.

Medlemsutskick

Som medlem i PerformIQ Talangnätverk får du ibland karriärtips, jobberbjudanden och nyheter skickade till dig. Vi skickar information och inspiration via e-postutskick och kan även kontakta dig per telefon. I varje e-post med marknadsföringsinnehåll finns det en länk för att du ska kunna avregistrera dig från liknande kommunikation.

Medlemserbjudanden i PerformIQs Talangnätverk varierar och anpassas efter dig som medlem baserat på dina registrerade kunskaper och kompetenser, tidigare sökta jobb och/eller din bifogade CV eller sociala profil.

För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan PerformIQ komma att analysera dina registrerade uppgifter och information om vilka jobb du sökt för att använda som underlag till bättre service och personliga erbjudanden. Dina personuppgifter kan användas för att förmedla erbjudanden och annan information genom ”digital kommunikation”, t.ex. sociala medier och andra digitala kommunikationsnätverk.

Ändringar i medlemsvillkor

PerformIQ förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på https://performiq.se/om-performiq/databehandlingspolicy/
Med vem delar vi informationen?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som vi anlitar för att utföra de tjänster som krävs för att bedriva vår verksamhet. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

- Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (vårt affärssystem), företag som tillhandhåller tjänster för marknadsföringsutskick m.m.

- Dina personuppgifter kommer att användas av PerformIQs rekryterare samt vid behov kommuniceras med våra kunder. I vissa fall är slutkunden en kund till våra kunder, i dessa fall kan personuppgifterna komma att förmedlas till denna slutkund. När kundföretagen mottar dina uppgifter går de in i rollen som Personuppgiftansvarig.

- Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen, revisorer pga bokföringslag eller till Datainspektionen.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb genom oss på PerformIQ så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på PerformIQ.

Om du har varit anställda hos oss behöver vi spara din information i tio år efter sista anställningsdatum pga bokföringsskyldighet.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 495 kr per tillfälle.

För att få tillgång till detta önskar vi att du skickar ett underskrivet brev till oss och bifogar en kopia på din legitimation så vi säkerställer att vi lämnar ut registerutdraget till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress dpo@performiq.se

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.
När raderar vi informationen?
Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 5 ovan.

Kunder

Information kring PerformIQs behandling av personuppgifter

PerformIQ med dotterbolag värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. PerformIQ behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer bl.a. i samband med rekryteringsprocesser och uthyrning av konsulter.

Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna.

Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur PerformIQ generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Dokumentet bygger på den Vägledning PerformIQ tillsammans med andra branschrepresentanter har varit med att tagit fram tillsammans med Bemanningsföretagen/Almega.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerformIQ eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@performiq.se

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser

Under rekryteringsprocesser samlar PerformIQ in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Utifrån erfarenhet och profession har PerformIQ utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras i övrigt för rekryteringsändamål.

PerformIQ bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater.

Utifrån detta intar PerformIQ en självständig ställning i förhållande till kund.

Då PerformIQ är ansvarig måste de alltid se till att de har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatsammanfattning och behöver då vidta de åtgärder som krävs för att följa den nya Dataskyddsförordningen.

PerformIQ meddelar kandidaterna vid registrering att deras uppgifter kan komma att lämnas ut till kunderna och att kundföretagen då intar rollen som personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter vid uthyrning av konsulter

När PerformIQ hyr ut en konsult till kund (oavsett om det är en anställd person eller en kontrakterad underkonsult) kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar.

PerformIQ ansvarar över att konsulten har fått information att personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar.

Om en uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, t.ex. genom användning av kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med PerformIQ, är PerformIQ inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

PerformIQ kommer därmed inte att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och har heller inte tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden. Eftersom några personuppgifter inte överförs mellan kunden och PerformIQ uppstår inte något biträdesförhållande.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerfomIQ eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@performiq.se

Vilka personuppgifter samlar vi in angående våra kontaktpersoner?
- Namn
- E-postadress
- Mobiltelefonnummer
- Titel

*PerformIQ avråder dig starkt från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet.

Vi rekommenderar dig även att inte ange personuppgifter rörande andra än dig själv.

Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.
Varför och hur använder vi informationen?
Informationen kommer att användas för att:

- Kundbearbetning
- Marknadsföringssyften
- Andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

Rättslig grund: Intresseavvägning.
Med vem delar vi informationen?
När våra anställda arbetar hos er får de information om namn och nummer till aktuella kontaktpersoner på arbetsplatsen.

Internt används också informationen för löpande bearbetning under affärsförhållanden och för fakturaadministration.
Vilka rättigheter har du?
Rätt att få tillgång till din data. Du kan kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter om dig vi lagrar och verifiera den information vi har om dig en gång per år.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätten att bli glömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Observera dock att det kan dock finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.
När raderar vi informationen?
Kundavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut; under avtalsförhållandet och därefter för sju (7) år när det gäller bokföringsdata samt tio (10) år när det gäller avtalet i övrigt.

Kontaktuppgifter; under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med kunden/leverantören. Radering ska ske när medlem får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

Så länge vi har pågående rekryterings/uthyrningsuppdrag samt om det finns kvarvarande åtaganden kommer vi att spara din information.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen

Leverantörer

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Information som du ger till oss. När vi inleder ett samarbete eller avtalsförhållande kommer vi att behöva information om de kontaktpersoner hos er som vi ska ha kontakt med. Informationen kan vara: Person- och kontaktinformation till kontaktpersoner – namn, e-postadress samt mobiltelefonnummer
Varför och hur använder vi informationen?
Informationen kommer att användas för att kunna föra en kommunikation mellan oss samt för att ekonomiavdelningen skall kunna betala era fakturor.

Rättslig grund: Intresseavvägning.
Med vem delar vi informationen?
Informationen får endast att användas internt på PerformIQ. I undantagsfall kan uppgifter lämnas ut till företag som vi anlitar för att utföra de tjänster som krävs för att bedriva vår verksamhet. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.
Vilka rättigheter har du?
Rätt att få tillgång till din data. Du kan kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter om dig vi lagrar och verifiera den information vi har om dig en gång per år.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätten att bli glömd.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Observera dock att det kan dock finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
När raderar vi informationen
Leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut; under avtalsförhållandet och därefter för sju (7) år när det gäller bokföringsdata samt tio (10) år när det gäller avtalet i övrigt.

Kontaktuppgifter; under den tid som vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med kunden. Radering ska ske när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är PerformIQ AB, Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud är dpo@performiq.se.

Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i PerformIQs rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.