Vill du veta mer om Executive Search & Interim Management?

    Har du frågor eller vill veta mer om Executive Search & Interim Management?

    Kontakta Mattias Söderberg för mer information!