Vill du veta mer om Offentlig upphandling?

    Har du frågor eller vill veta mer om Offentlig upphandling?

    Kontakta Mattias Söderberg för mer information!