• Översätt
Personlighetstester

Personlighetstester

Chanserna att hitta er nästa stjärna genom att endast granska inkommande CV:n är små.  Er slutkandidat ska inte bara bidra med kompetens utan också passa in i arbetsrollen, teamet och företaget i stort. Just därför är personlighetstester nyckeln till en träffsäker rekrytering.

Egenskaper och personlighetstester rimmar bra ihop och hjälper oss att få en fullständig bild av kandidaterna. Användning av tester i processen svarar på de frågetecken som erfarenhet inte talar om – potentialen, riskbeteenden eller hur personen kommer att prestera i den roll som tjänsten avser. Det fungerar som en kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen och kan såväl bekräfta som dementera den befintliga bilden av kandidaten. Genom personlighetstester får vi också möjlighet att upptäcka egenskaper som inte redan identifierats under exempelvis intervjustadiet.

Tester i rekryteringsprocessen

Personlighetstester kan genomföras i olika stadier i en rekryteringsprocess – antingen väldigt tidigt för att göra en fullständigt objektiv urvalsprocess – eller i slutskedet som hjälp i valet mellan slutkandidater. Tester är både fördelaktigt för att kunna ge relevant återkoppling, hitta rätt person till arbetsrollen och ge alla kandidater lika förutsättningar.

Välj rätt test beroende på vad du är ute efter och värdesätter

Olika tester visar resultat på olika saker (ex. Beteenden i arbetssituation, logiskt tänkande, framtida potential osv). På PerformIQ jobbar vi med tre olika tester som hjälper din organisation att hitta er nya stjärna till teamet. Välj rätt test beroende på vad du är ute efter och värdesätter.

Vid rekrytering är personlighetstester inte endast ett framgångsrecept för att hitta högpresterande personer med rätt egenskaper. Det är även vanligt förekommande att testa hela team och identifiera dess styrkor respektive svagheter. En sådan aktion ökar möjligheterna att förstå vilka egenskaper som är överrepresenterade, respektive egenskaper som teamet behöver kompletteras med för att ta nästa steg. Det skapar också förutsättningar för att förstå varandra bättre på såväl team- som individnivå.

Vårt utbud av personlighetstester

  • MPA: Testet mäter kandidatens beteendepreferenser. Det kan förutsäga beteenden i en arbetssituation, rekryteraren kan därmed välja de personer som matchar kraven för tjänsten.
  • OPTO: Testet kan förutsäga kandidatens prestation som gör att din organisation kan hitta den rätta pusselbiten. Med testet kan du snabbt identifiera rätt egenskaper. 
  • ACE: Testet hjälper dig att få en god uppfattning om kandidatens förmåga att utvecklas i takt med företaget. Det testar inhämtning av ny kunskap, analytisk förmåga och problemlösning.

Genom att ha koll på hur det befintliga teamet fungerar ökar chanserna till högre träffsäkerhet vid nyrekrytering, då ni redan har förståelse för vilken kompetens och vilka egenskaper som saknas eller redan är överrepresenterade.