• Översätt
Webinar tillväxt inom SaaS

Webinar tillväxt inom SaaS

W E B I N A R  |   3  F E B R U A R I   K L .  1 4 . 0 0   |   P E R F O R M I  Q   |   U P S A L  E  S

HUR REKRYTERINGKAN DRIVA TILLVÄXT INOM SAAS

Åratal av dedikation till en idrott gör något med en människa. Potentiella kandidater som kommer från en idrottsbakgrund har kämpat stenhårt för att nå sina sportsliga mål – inte helt olikt verkligheten inom SaaS-branschen där vinnarskalle, dedikation och outtröttligt slit är ett måste för att såväl möta (överträffa) kundernas behov som konkurrenternas lösningar.
Under 30 minuter tar Gustaf Delemark från Upsales och Stefan Halling dialogen vidare om hur idrotten, och inte minst egenskaper har en avgörande faktor inom rekrytering.

– Hur kan idrottsfilosfi implementeras i en rekryteringsprocess?

– Vilka egenskaper är särskilt viktiga att leta efter?
– Hur bygger man ett starkt lag som står stadigt i med- och motvind?

Anmälan här:

https://bit.ly/3pN8c7G