• Översätt
Webinar team och teknik inom e-handel

Webinar team och teknik inom e-handel

TEAM, TEKNIK & FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL

Ökad näthandel sätter press på logistikbranschen. Den växande e-handelsmarknaden skapar allt större volymer och krav på snabbare leveranser. Global personalbrist är ett hinder och det är uppenbart att lagerprocesser, distribution och orderhantering behöver en hållbar strategi. En ny studie från Zebra Technologies visar att två av branschens tre största utmaningar är att förvärva och behålla bra personal för att öka produktiviten samt ta större kliv mot fler tekniska lösningar för digitalisering av logistikkedjan.

Under 30 minuter tar vi dialogen kring hur vi bäst samkoordinerar oss för framgång i alla led och pratar om årets Black Week ​–​​​​​​ stod branschen pall för trycket som spås vara det högsta någonsin?

Lyssna till Stefan Halling från PerformIQ samt Håkan Hammar från Zetes

 två perspektiv, en gemensam målsättning: framgångsrik e-handel.  

 

Anmälan sker här: https://bit.ly/2Jgm366