• Översätt
Martin Lidberg om livet efter elitidrotten

Martin Lidberg om livet efter elitidrotten

När rampljusen slocknar efter en idrottskarriär kan det uppstå problem. Kanske har personen satsat allt på sin idrott och försakat både utbildning och relevant arbetserfarenhet för att lyckas. Många saknar dessutom ett kontaktnät i arbetslivet. Frågorna brukar vara många, som:

– Vart ska jag vända mig?

– Hur söker jag ett arbete?

– Hur lyfter jag de erfarenheter som idrotten gett mig?

Jag har själv varit där och vet att det kan vara jobbigt under en övergångsperiod. När jag avslutade min idrottskarriär, önskade jag att det fanns ett företag som PerformIQ. Ett företag som tog tillvara på mina egenskaper från idrotten och som fungerade som en hjälpande hand. Som hade kontaktnätet, såg mina styrkor och vägledde mig mot en yrkeskarriär.

Vi på PerformIQ vet att människor som gått idrottens tysta skola har väldigt många starka egenskaper som företag och arbetsgivare efterfrågar. Egenskaper som de själva ofta är omedvetna om. Jag tänker bland annat på målmedvetenhet, fokus, lojalitet och vanan att arbeta tillsammans i med och motgång.

Vi har sett att dessa egenskaper finns hos människor med en idrottsbakgrund, oavsett vilket nivå de har idrottat på. Men elitidrottare kan sakna rätt kontaktnät för att lyfta dessa egenskaper i arbetslivet.

Vår målsättning är att fler arbetsgivare ska efterfråga idrottens egenskaper. Att idrottare ska våga satsa på en idrott utan att behöva famla i mörkret när idrottsskorna står på hyllan och rampljusen slocknar.

Varma idrottshälsningar,
Martin Lidberg