• Översätt
Läs om team, rekrytering och teknik inom e-handel

Läs om team, rekrytering och teknik inom e-handel

Stefan Halling från PerformIQ och Håkan Hammar från Zetes förde under en halvtimme med oss på en resa om team, rekrytering, teknik och framgångsrik e-handel. De berörde generellt e-handels utmaningar och hur rekrytering, teknik och egenskaper bygger produktiv e-handel.

Samhället har tagit stora kliv mot ett förändrat köpbeteende och många väljer att handla online istället för att besöka fysiska butiker. Det här betyder att e-handel och logistik är en bransch under snabb tillväxt. Det ställer allt högre krav på teamet och medarbetarna. De behöver prestera, vara på tårna och beredda på vad morgondagen har att erbjuda. Under tillväxtresan ska medarbetarna på samma gång vara trygga ur ett hälsoperspektiv och arbetsgivarna behöver arbeta för en hållbar arbetsmiljön.

En ny studie från Zebra Technologies visar att två av branschens tre största utmaningar är att förvärva och behålla bra personal för att öka produktivitet samt ta större kliv mot fler tekniska lösningar för digitalisering av logistikkedjan. Frågan återstår därmed hur företagen kan bedriva framgångsrik e-handel i en snabbföränderlig verklighet?

Det här betyder att e-handel och logistik är en bransch under snabb tillväxt. Det ställer allt högre krav på teamet och medarbetarna som behöver prestera, vara på tårna och beredda på vad morgondagen har att erbjuda.

1. Rekrytering är en viktig faktor för att effektivisera och öka produktiviteten

Färsk statistik visar att 66% säger att rekrytering och personalens effektivitet/produktivitet är högt prioriterat. Det står högt upp på listan hos många organisationer vilket främst beror på den globala bristen av personal. Rekryteringen är av yttersta vikt för att få in rätt personal som är kunniga inom området och för att effektivisera och öka produktiviteten. Ta hjälp med rekryteringen om företaget inte hinner med och satsa på att utbilda personalen som finns på plats för att kunna arbeta i takt med tillväxten.

2. Använd tekniska lösningar för att uppnå produktivitet och en ergonomisk arbetsmiljö

Personal och teknik är en förvånansvärt stark kombination. Många företag köper in utrustning för att både öka produktiviteten och på samma gång bibehålla en ergonomisk arbetsmiljö för personalen. På lager för e-handel finns det exempelvis röststyrt plock för att frigöra händerna och lyfta bättre. I utvecklingssynpunkt finns det också teknik som kan utveckla och utbilda personalen för att uppnå produktivitet, där personal som kommer in snabbt måste börja prestera. Det här bidrar till att logiskbranschen i större utsträckning kan möta kundernas krav och behov.   

3. Se över vilka egenskaper som skapar produktiva team och använd det vid rekryteringen av personal

Stirra er inte blinda på vilken kompetens personalen har i bagaget utan se även till egenskaper som kommer skapa produktiva team. Det är viktigt att ge personalen och teamen bra förutsättningar för att kunna prestera. Framförallt inom e-handel och logistikverksamheter ger det en tydlig effekt att ha rätt egenskaper på plats. På PerformIQ har det visat sig att kunderna har ökat sin produktivitet med så mycket som 15 % för att man har gjort en grundlig analys av vilka egenskaper hos personalen som gör störst skillnad oberoende av vilken roll. Särskilt viktiga egenskaper inom branschen är god förändringsförmåga och flexibilitet för att kunna hantera den snabba utvecklingen.

Sammanfattningsvis är e-handel och logistik en bransch som behöver kunniga medarbetare, tekniska lösningar för en hållbar arbetsmiljö och rätt egenskaper till teamet. Företagen kommer möta flera utmaningar och det kommer ställas högre krav på både arbetsgivare, enskilda medarbetare och hela team. En viktig nyckel är att arbeta tillsammans, som ett lag, mot samma mål och vision – precis som inom lagidrotten. Det kommer i slutändan bidra till både en produktiv och en hållbar arbetsmiljö. 

Kontakta Stefan Elfver för att höra om hur vi kan hjälpa dig hitta rätt medarbetare.

Läs mer om vårt arbete inom ehandel och logistik