Örebro SK Ungdom i samarbete med PerformIQ

Som samarbetspartner till ÖSK Ungdom kommer PerformIQ hjälpa föreningen att hitta och erbjuda jobb till tränare, medlemmar, familjemedlemmar och andra aktiva som är över 18 år. För varje person som får jobb via PerformIQ, får ÖSK Ungdom en kickback. ” Genom att ge ungdomar rätt verktyg och erfarenhet, får de tidigt lära sig kopplingen mellan idrottsliv och arbetsliv ”   …