• Översätt
Hur rekrytering kan driva tillväxt inom SaaS

Hur rekrytering kan driva tillväxt inom SaaS

Stefan Halling, sälj- och marknadschef på PerformIQ och Gustav Delemark, försäljningschef på Upsales har slagit sina kloka huvuden ihop under ett webinar för att diskutera rekrytering som en tillväxtfaktor inom SaaS. De berör generellt hur idrottsfilosofi kan implementeras i rekryteringsprocessen och vikten av analys, egenskaper och rekrytering i en snabbföränderlig verklighet.

SaaS-bolagen expanderar i rekordfart. Och det kan vara svårt att rekrytera i hög hastighet på samma gång som man driver mot en stark tillväxt. Något av det viktigaste att ta med sig när det kommer till rekrytering inom SaaS är att inte fokusera allt för mycket på tidigare erfarenheter. I en så pass snabbföränderlig bransch behöver egenskaperna stå i centrum för god utväxling. Och då framförallt de egenskaper som kommer göra skillnad – både på team- och individnivå.  Gustav och Stefan kokade ihop ett framgångsrecept under webinaret med tre huvudingredienser som beskriver hur rekrytering kan driva tillväxt inom SaaS.

1.Gör en analys på team- och individnivå, besluta om vad som är viktigt för bolaget

En grundlig analys av det befintliga teamet är viktigt för att rekrytering ska kunna bli en tillväxtfaktor. Vad är viktigt för teamet, individen och bolaget i stort för att ni både nu och framåt ska bli framgångsrika? Tänk långsiktigt direkt och reflektera över vad ni som SaaS-bolag faktiskt letar efter och behöver för att säkerställa framgång.

Ett värdefullt verktyg för att göra en fullgod analys av ditt team är personlighetstester. Dessa kan med fördel genomföras på en hel avdelning i syfte att få en kartläggning över ditt befintliga team. Komplettera därefter rekryteringsprocessen med personlighetstester för dina slutkandidater för att säkerställa balans bland egenskaperna i teamet.

2. Väv in egenskaperna i processen

Använd kandidaternas CV som en checklista. Täcker det av skallkraven? Bra. Flytta då över ditt fokus till egenskaperna och grunderna som bäddar för tillväxtpotential. Kika framförallt efter uthållighet och förmågan att hitta motivationen att arbeta stenhårt även i motvind, hög grad av förändringsbenägenhet för att vara anpassningsbar i en snabbrörlig bransch, och slutligen ha förmågan att både ge och ta emot feedback för ständig utveckling.

3.Ta hjälp! Både externt och internt. Annars är det svårt att hinna med.

En kvalitativ och träffsäker rekrytering tar tid. En avgörande faktor för stark tillväxt inom SaaS-branschen är att ha rätt person på rätt plats – i rätt tid. Med många bollar på agendan riskerar alltid något falla mellan stolarna, och allt för ofta får det stor påverkan på resultatet. Ett av våra vassaste tips är att ta hjälp när du ska rekrytera för tillväxt – antingen internt av en kollega eller externt med en partner. Ett ömsesidigt ansvar mot gemensamma mål i ett starkt teamwork är en tydlig framgångsfaktor för rekrytering inom en snabbrörlig verklighet.

Sammanfattningsvis kan en noggrann rekryteringsprocess med en inriktning på idrottsfilosofi och dess egenskaper hjälpa SaaS-bolagen mot framgång. Våra kandidater vet vad det innebär att vara snabbfotad, dedikerad, fokuserad och ha ett enormt ansvarstagande. För de som satsat stenhårt mot högt uppsatta mål vet att vägen till framgång aldrig är rak.

Kontakta Pauline Helgesson eller din befintliga kontaktperson för att höra om hur vi kan hjälpa dig hitta rätt medarbetare.

Läs mer om vårt arbete inom SaaS