DATASKYDDSPOLICY

så behandlas dina
personuppgifter

Alla personuppgifter som vi på PerformIQ får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) från och med 25 maj 2018.

HUR SKYDDAS DINa PERSONUPPGIFTER?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har väl skyddade system och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

BESÖK PÅ HEMSIDAN

På Performiq.se använder vi cookies som innebär att vi sparar vissa val du gör på sidan. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras.  Genom användande av vår hemsida godkänner du att detta sker.

Vi använder cookies för att:

  • Förbättra upplevelsen på hemsidan för dig som besökare
  • Ge dig mer relevanta jobbtips i liknande branscher/regioner som du visat intresse för.

Du kan välja att stänga av cookies via inställningar i din webbläsare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Om du kontaktar oss via email

Om du har skickat mail till oss har du delgett oss vissa personuppgifter. Vi kommer endast spara informationen och lägga in det i vårt affärssystem om vi finner informationen relevant. I annat fall kommer vi bort mailet direkt.

Laglig grund: Intresseavvägning.

KANDIDAT

ANSTÄLLD

KUNDER

Information kring PerformIQs behandling av personuppgifter

PerformIQ med dotterbolag värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. PerformIQ behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer bl.a. i samband med rekryteringsprocesser och uthyrning av konsulter.

Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna.

Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur PerformIQ generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Dokumentet bygger på den Vägledning PerformIQ tillsammans med andra branschrepresentanter har varit med att tagit fram tillsammans med Bemanningsföretagen/Almega.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerformIQ eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@performiq.se

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser

Under rekryteringsprocesser samlar PerformIQ in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Utifrån erfarenhet och profession har PerformIQ utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras i övrigt för rekryteringsändamål.

PerformIQ bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater.

Utifrån detta intar PerformIQ en självständig ställning i förhållande till kund.

Då PerformIQ är ansvarig måste de alltid se till att de har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatsammanfattning och behöver då vidta de åtgärder som krävs för att följa den nya Dataskyddsförordningen.

PerformIQ meddelar kandidaterna vid registrering att deras uppgifter kan komma att lämnas ut till kunderna och att kundföretagen då intar rollen som personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter vid uthyrning av konsulter

När PerformIQ hyr ut en konsult till kund (oavsett om det är en anställd person eller en kontrakterad underkonsult) kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar.

PerformIQ ansvarar över att konsulten har fått information att personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar.

Om en uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, t.ex. genom användning av kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med PerformIQ, är PerformIQ inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

PerformIQ kommer därmed inte att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och har heller inte tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden. Eftersom några personuppgifter inte överförs mellan kunden och PerformIQ uppstår inte något biträdesförhållande.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerfomIQ eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@performiq.se

LEVERANTÖRER

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är PerformIQ AB, Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud är dpo@performiq.se

ÄNDRINGAR OCH JUSTERINGAR

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i PerformIQs rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.

Tips från coachen

Tips, kontakt och spelregler

Lediga tjänster

I platsbanken finns alla våra tillgängliga jobb samlade på ett ställe. Så du enkelt kan söka.
Läs mer

Att jobba som konsult

Våra konsulter berättar om sina upplevelser av PerformIQ. Samt lite tips från coachen.
Läs mer

Jobba internt hos oss

Har du vad som krävs? Här berättar vi om hur det är att jobba på företaget som har idrotten i sitt DNA.
Läs mer

Om PerformIQ

Här finns berättelsen om hur allt började, vår värdegrund och vart vi är påväg idag.
Läs mer

I behov av personal?

Vill du rekrytera eller bemanna? Läs mer om varför företag använder oss för att stärka sina team.
Läs mer

Team Aron Assistans

Upptäck vårt assistansbolag som vi äger tillsammans med Aron Anderson och Tomas Fogdö.
Läs mer

Sociala medier

Häng med i de senaste nyheterna, tipsen och intervjuerna! Följ oss i sociala medier.

Kontakt

Har du tips, frågor eller andra funderingar? Kontakta oss, så berättar vi mer!
Läs mer