Rekrytera hållbart med rätt kravprofil

RKW producerar och utvecklar produkter inom plastindustrin. En konkurrensutsatt marknad där företaget behöver vara expert på sitt område för att överleva. RKW växer och sedan 2016 är PerformIQ ansvarig för rekryteringar till tjänstemannasektorn.